תערוכת קלינטק

 
חיפוש

לא תאושר כריתת העצים בגינה| גינון


11.11.2014

פקיד היערות במשרד החקלאות הכריע לטובת תושבי תל אביב בערר שהוגש על גינת וינר בעיר ולא יאשר את כריתת העצים בגינה

החלטת פקיד היערות של המשרד נתקבלה בהמשך להחלטת עיריית תל-אביב לכריתת עצים במסגרת בניית גן ילדים וטיפת חלב בצפון דיזנגוף וערר שהגישו תושבי השכונה

פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפרהכריע לטובת תושבי תל אביב בערר שהוגש על גינת וינר בעיר, ולא יאשר את כריתת העצים בגינה. החלטת פקיד היערות של המשרד נתקבלה בהמשך להחלטת עיריית תל-אביב לכריתת עצים במסגרת בניית גן ילדים וטיפת חלב בצפון דיזנגוף וערר שהגישו תושבי השכונה. ההחלטה נתקבלה לאחר שמיעת כל הצדדים לעניין ולאחר סיור בשטח.

 

תחילת הפרשה בסוף חודש ספטמבר האחרון, עת פקיד היערות של תל אביב הנפיק רישיונות לכריתת עצים במסגרת תכנית העירייה לבניית מבנה חדש לגני ילדים ולטיפת חלב ברח' דיזנגוף 258 בעיר, ומיקום תחנת שנאים בסמוך. במקום מבנה חד-קומתי ישן שעתיד להיהרס. לצורך העברת השנאים יהיה צורך לחפור בגן וינר ולהטמין בו את קווי החשמל, ובמקביל יוסט קו הביוב, דבר שיצריך חיבורים חדשים שיחצו את גן וינר לכיוון בתי המגורים. 

התכנית לא הוגשה לפקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר במסגרת תכנית העבודה השנתית של העירייה, ולכן משהוגש ערר על הרישיון לפקיד היערות במשרד מצד התושבים, בוטל הרישיון לכריתת 36 עצים שהוצא על ידי פקיד היערות העירוני, עד לסיום הבדיקה.

 

פקיד היערות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מציין בהחלטתו כי גן וינר הוא שטח ציבורי קטן ויפה, אשר פותח וניטע בשנות ה- 50 ועם השנים נוספו בו מתקנים ושימושים ציבוריים נוספים. 14 עצים הקיימים בשטח הירוק הגבוה והצפוף ביותר שבגן הם אלה שעתידים להיכרת ולהפוך לשטח סטרילי לשם בניית חדר השנאים וגידורו. העצים הגבוהים והבולטים בשטח זה הם עצי גרווילאה חסונה. גוש עצים זה הינו בעל ערכיות גבוהה עקב צפיפותו והיותו משפיע על הסביבה והנוף, משיכת ציפורים והינו בעל ערך היסטורי ורגשי חשוב לתושבים.

העץ החשוב ביותר בסביבה שמצל בבדיו ובצמרתו על חלק ניכר מגן וינר, על גג הבית של מבנה טיפת החלב הוא עץ פיקוס השדרות שנחשב לגדול ביותר הידוע בתל אביב. קוטר גזעו הוא 2.2 מ', גובהו כ-  13 מ' ושטח היטל צמרתו הינו ברדיוס של כ-50 מטר, ועולה על כל עץ אחר המוכר בעיר. לפי המידע שהתקבל, מדובר על עץ בן יותר מ- 80 שנה שגדל על יד באר ישנה ששירתה את הפרדסים שהיו בסביבה. העץ לא נגזם כפי הנהוג בעצי שדרה לאורך הרחובות, וכך התאפשר לו ליצור נוף רחב מאד וגבוה ללא הפרעה כמעט. העבודות המתוכננות יפגעו קשות בנופו ובשורשיו, וקיים חשש כבד ליכולת שימורו בצורתו הנוכחית. 


תגיות : חקלאות, גינון, מים, איכות סביבה, טכנולוגיות מים, תערוכת חקלאות, תערוכה חקלאית, אנרגיה.אנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח, ביוגז, אנרגיית שמש, גז, מיחזור, בניה ירוקה, תחבורה ירוקה, משוב, קבוצת משוב, קלינטק, אגרומשוב, פרש אגרומשוב, גנים ירוקים, משוב חקלאות, ,